Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Welkom op de Saniwijzer

De Saniwijzer is er voor iedereen die informatie zoekt over nieuwe sanitatie. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

Of u nu bij een waterschap of gemeente werkt, of particulier of projectontwikkelaar bent. Of u zich nu wilt oriënteren op andere – goedkopere, duurzamere of effectievere – mogelijkheden ter vervanging van verouderde rioleringen en waterzuiveringen, of een oplossing zoekt voor het afvalwater van bijvoorbeeld een nieuwe woning of woonwijk. De Saniwijzer helpt u op weg bij het maken van een keuze. Door informatie te bieden over de mogelijkheden, partijen die kunnen helpen, en waar u allemaal rekening mee moet houden. Met de keuzehulp navigeert u snel naar de oplossingen die in uw situatie mogelijk zijn.

Mist u iets op de Saniwijzer? Wilt u opmerkingen, voorbeelden en ideeën delen? Neem contact met ons op. Uw inbreng is van harte welkom!

De Saniwijzer is een onafhankelijke website van STOWA en de Stichting RIONED met als doel informatie over nieuwe sanitatie voor iedereen beschikbaar te stellen. Zij is tot stand gekomen in samenwerking met: