Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Provinciedomein d' Aertrycke

Beschrijving

Plaats: Torhout (West-Vlaanderen)

Doelstelling:

Zuivering van het afvalwater van een kasteel met restaurant, een cafetaria, een hotel en twee particuliere woningen. En – meer algemeen – ontwikkeling van een robuust afvalwatersysteem geschikt voor horeca.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2019

Onderzochte technieken:

  • Belucht helofytenfilter, aangevuld met zandfiltratie voor het effluent
  • Ozon en/of actieve kool
  • Slim besturingssysteem

Beoogde resultaten:

  • Maximaal hergebruik van water, eventueel in combinatie met andere waterbronnen (hemel- en leidingwater)
  • Collectieve aanpak waterbehandeling – in juridische, praktische en communicatieve zin – met verschillende partijen

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Torhout

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
Type afvalwater
  • Zwart

Terug