Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Naoberhoeve

Beschrijving

Plaats: Echten

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een zorgboerderij

Toegepaste technieken:

  • Helofytenfilter

Monitoring: In het kader van het project 'Blankenham' is de kwaliteit van het effluent bemonsterd. Daarbij is ook specifiek gekeken naar microverontreinigingen en bacteriële verontreinigingen. Een link naar het monitoringsrapport vindt u in het kader links.

Ervaringen: Het filter functioneert inmiddels ruim 12 jaar en voldoet naar behoren.

Toelichting:

De Naoberhoeve is een gemengd ecologisch landbouwzorgbedrijf, met een veehouderij, tuinderij en kaasmakerij. De boerderij en drie woningen lozen hun afvalwater via een voorbezinktank op het helofytenfilter.

Gemeente

De Wolden
Pesserweg 4, 7932 PC Echten

Waterschap
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Implementatie
Type afvalwater
  • Zwart

Terug